בבית הספר היסודי "בן גוריון" עוצבו הטפטים במסדרונות בנושא "חברות"

על מדרגות בית הספר הודבקו טפטים עם נוסחאות בחשבון.

עיצוב פנים- אורלי מולה

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment