בבית הספר היסודי "בן גוריון" עוצבו הטפטים במסדרונות בנושא "חברות"

על מדרגות בית הספר הודבקו טפטים עם נוסחאות בחשבון.

עוצב מרחב למידה במסגרת m21 – "איך נולד רעיון?"

עיצוב פנים- אורלי מולה