בבית הספר היסודי "בן גוריון" עוצבו הטפטים במסדרונות בנושא "חברות"

על מדרגות בית הספר הודבקו טפטים עם נוסחאות בחשבון.

עיצוב פנים- אורלי מולה