קירות בית הספר היסודי אופקים חופו בטפטים מעוצבים המקנים ערך לימודי נוסף מעבר לנלמד בכיתות.

 

"ארגון חלל הלמידה למרחב ״שונה״  המקנה למידה אחרת,
מזמן מפגש בינאישי ומיומנות תוך אישית.
כל ילד יכול לבחור כיצד לבטא את עצמו, ליצור וליזום כחלק מהליך הלמידה."
-סמדר עזרא, מעצבת סביבות למידה-