מלון Avenue תל אביב בחרו להדביק בכל אחד מחדרי המלון תמונות טפט מאתרים מפורסמים בתל אביב.

בנוסף גם בלובי הודבקו טפטים, על דלתות החדרים הודבקו מספרי חדרים בצורה מקורית.