בבית הספר הישראלי- צרפתי במקווה ישראל עוצבו מרחבי הלמידה בערכים רבים ומעצימים ובשפות שונות.
העיצוב כלל בחירת צבעים לקירות בית הספר, עיצוב והדבקת טפטים ומשפטי העצמה על קירות בית הספר והתאמת ריהוט חדש.

עיצוב מרחבי M21

עיצוב פנים: טלי אריאלי