עיצוב מרחבי למידה בבית ספר ניצנים בר"ג.

עיצוב מסדרונות עם טפטים מעוצבים בהתאם לחזון בית הספר .עיצוב לוחות מחיקים מפעילים.