אינספור מחקרים הוכיחו, שמרחבי למידה מעוצבים מגבירים את המוטיבציה ללמידה טובה יותר.

מרחב למידה מעוצב משמעותי להצלחתו של התלמיד.

אנו מעצבים:

עיצוב מבואות ומסדרונות,

עיצוב חדרי מורים,

עיצוב ספריות בתי ספר וספריות ציבוריות,

עיצוב כיתות ייעודיות  (לדוגמא עיצוב כיתת מדעים, עיצוב כיתת מחשבים, עיצוב כיתת שפה)

ע