עם השנים התחדדה התפיסה כי הכיתה בה לומדים תלמידים משפיעה על אופי הלמידה ועל הצלחתם בלימודים.

אינספור מחקרים הוכיחו, שככל שכיתה מעוצבת בצורה יפה יותר תחושת התלמידים היא הרבה יותר טובה ,נוחה ומגבירה אצלם את המוטיבציה ללמידה טובה יותר.

  • *עיצוב כיתות ביה"ס
  • עיצוב מסדרונות ביה"ס
  • עיצוב קיר פרסי נובל ישראלים
  • עיצוב טפט המצאות ישראליות