עיצוב טפטים לחללים הציבוריים בבית הספר

  • עיצוב קירות זיכרון
  • עיצוב מבואות ומסדרונות
  • עיצוב חדר מורים
  • עיצוב ספריות
  • עיצוב כיתות לימוד
  • עיצוב כיתת מדעים / עיצוב כיתת מחשבים