עיצוב מרחבי למידה בנושא מתמטיקה המאפשר לתלמידים להנות משיעור מתמטיקה במחרחב מעוצב וייעודי. לימוד בחשיבה אחרת מחוץ לכיתה.

עיצוב המרחב מתבסס על תכני הלימוד הקיימים ומקנה לתלמידים ללמוד ולהבין את הנושא בדרך משחק וחקר.

במרחב הנוכחי עוצבו טפטים כמחברות חשבון ועל הקירות התווספו לוחות משחק מגנטיים ומחיקים. המחיצות בין החללים עוצבו כמספרים גדולים.

עיצוב מרחבי M21

עיצוב פנים: אפרת רז